Snapsvisorna

Välkommen till snapsvisorna. Vi vet hur den går, men hur var det nu med orden...

Tervetuloa snapsilauluihin. Tiedetään kyllä melodia, mutta ne sanat...Visorna - LaulutGod ton och gott sätt - Hyvät tavatOm snapsen - SnapsistaInstruktioner - OhjeitaKällan - Lähteestä

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

Om att hälla snaps
(Suomeksi alempana)

Snapsglaset fylls egentligen exakt två gånger: före och efter helan.

Helan avnjutes, glaset blir påfyllt och sedan dricker man hälften av det som finns kvar, per snaps.

Snapsglaset kan då, egentligen, anses vara en outtömlig källa: Snapsen tar, i teorin, aldrig slut.

Man kan, dock, dricka helan också med andra sånger...det brukar bli mera fart på festen då, åtminstone till en början.

Om glaset är tomt, skall man be (i mån av möjlighet) om påfyllning i god tid innan nästa sång inleds genom att med hög och klar röst säga snaps.

Samtidigt mäter man husbondens sakkunnighet...om snapsglaset blir påfyllt är sakkunnigheten på rätt nivå, annors kunde den diskuteras.

Till visornaTill början


Snapsin kaatamisesta

Snapsilasi täytetään oikeastaan tasan kaksi kertaa: ennen ja jälkeen ensimmäisen laulun, helan.

Helan juodaan, ja täytön jälkeen juodaan puolet siitä mitä lasissa on jäljellä, per snapsi(laulu).

Snapsilasi on siis ehtymätön lähde, snapsi ei, teoriassa, koskaan lopu lasista.

Helanin voi, toki, juoda myös toisten laulujen kanssa...juhlaan tulee silloin yleensä enemmän vauhtia, ainakin aluksi.

Jos lasi on tyhjä tulee henkilön pyytää sen täyttämistä, mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin ennen seuraavan laulun alkua lausumalla selkeästi ja painokkaasti snaps.

Siinä tulee samalla mitattua isännän asiantuntemus...jos snapsilasi täytetään on asiantuntemus kohdallaan, jos tapahtuu jotain muuta, saattaa asiassa olla jotain keskusteltavaa.
SnapsilauluihinAlkuun

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

God ton och gott sätt
enligt Kemistklubben vid Åbo Akademi sångbok m. 1976
(Suomeksi alempana)

§ 1. Var och en äte på sin tallrik;

§ 2. Snaps drickes endast till fisk;

§ 3. Som fisk vare all mat utom ölost och pannakaka räknad;

§ 4. Äter någon ölost eller pannkaka supe han på grannens fisk;

§ 5. Finnes ingen mat utom ölost eller pannkaka att tillgå, vare ock dessa som fisk räknade;

§ 6. Samtal under bordet undanbedes;

§ 7. Intagen föda återtages ej;

§ 8. Eldsläckare må ej användas under måltiden;

§ 9. De som känna sig osäkra i fråga om sången, torde hålla sig en takt före, så att när slutet av sången nås, ingen blir efter;

§ 10. De, som ej ha medfödd sångröst, äga ändå rätt att efter bästa förmåga delta i sången
VisornaTill börjanHyvät ja oikeat tavat
käännös Kemistklubben vid Åbo Akademi laulukirjasta vm. 1976
(käännös ei ole virallinen, mutta kuitenkin...)

§ 1. Jokainen syököön omalta lautaseltaan;

§ 2. Snapsi juodaan ainoastaan kalan kanssa;

§ 3. Kalaksi luettakoon kaikki muu ruoka, paitsi juusto- sekä pannukakku;

§ 4. Jos joku syö juusto- tai pannukakkua juokoon hän vierustoverinsa kalan kanssa;

§ 5. Jos muuta ruokaa kuin juusto- tai pannukakkua ei ole tarjolla, luettakoon myös nämä kalaksi;

§ 6. Keskusteluja pöydän alla pyydetään välttämään;

§ 7. Nautitulla ruoalla ei ole palautusoikeutta;

§ 8. Sammuttimia ei saa käyttää ruokailun aikana;

§ 9. Niitä, jotka tuntevat epävarmuutta laulun suhteen, pyydetään pysymään yhden tahdin verran edellä niin, että kun laulun loppu saavutetaan kukaan ei jää jälkeen;

§ 10. Niillä joilla ei ole synnynnäistä lauluääntä, on oikeus osallistua lauluun parhaan kykynsä mukaan
SnapsilauluihinAlkuun

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

Om detta
(Suomeksi alempana)

Här presenteras snapsvisorna i de versioner samt den ordning de finns nedtecknade i Kemistklubben vid Åbo Akademi Kemistklubbens sångbok modell 1976, vilken var i bruk ännu 1984, och som finns i bokhyllan.

Alternativa versioner kan tänkas adderas vid behov.

Önskemål gällande innehållet tas gärna emot, medelst e-post till adressen muistuttaja (at) muistutus.net.

Då sången börjar trycker man på den knapp på vilken det står Till visorna, och man leds till Helan.

Från en visa till den följande (eller föregående) kommer man genom att antingen trycka på knappen som visar namnet på den föregående eller följande visan, eller genom att med fingret svepa över rutan från vänster till höger (föregående), eller höger till vänster (följande).

Snaps!
Till visornaTill börjanTästä
(käännös ei ole virallinen, mutta kuitenkin...)

Tässä snapsilaulut siinä järjestyksessä ja muodossa kuin ne on kirjattu Kemistklubben vid Åbo Akademin laulukirjaan vuodelta 1976, joka oli käytössä vielä 1984, ja joka löytyy kirjahyllystä.

Vaihtoehtoisia versioita voidaan lisätä tänne tarvittaessa.

Toivomuksia otetaan vastaan, toivomukset osoitteeseen muistuttaja (at) muistutus.net.

Lauluihin pääsee kun painaa nappia jossa lukee (Snapsi-)Lauluihin.

Laulusta toiseen pääsee painamalla laulun nimellä varustettua nappia ruudulla, tai pyyhkäisemällä ruutua oikealta vasemmalle (seuraava) tai vasemmalta oikealle (edellinen).

Painamalla Alkuun- nappia pääsee ihan alkuun.

Snaps!
SnapsilauluihinAlkuun

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

Om mig
(Suomeksi alempana)

Under studietiden vid Åbo Akademi på 1980- och 1990- talet, inledningsvis på KTF och sedan på ESF/ES (dvs Hanken), var jag rätt ofta med på diverse sitsar.

Detta ledde till att man kom ihåg ordalydelsen till de flesta snapsvisor, med versioner. Och några till.

Men efter studierna, i arbetslivet, blev tillfällena då man kunde bruka sin snapsvisekunskap rätt få och inföll med stora och långa mellanrum.

Detta i sin tur betydde glömska, dvs. oftast kom man ihåg texten till de tre första snapsvisorna, men inte mera. Och sångboken var givetvis inte med.

Under en fuktig (både i luften och...) kväll på landet ca. 2009 kom jag på tanken att tillverka en (mobil-)applikation som denna, så att alla som jag, som inte kommer ihåg texten till visorna, kunde ha tillgång till dessa från överallt. Tex. Madagaskar.

Efter att ha jobbat med saken då man haft tid har man kommit fram till något, och 2011 kom första draft versionen av detta ut. Detta är resultatet av en vidare utveckling, närmast gällande utseedet på sidorna och ny mobilfunktionalitet.

Slit med hälsan, och kom ihåg att dricka förnuftigt, Rännan framför ett meddelande: 'Nubbar man för lite blir livet torrt, nubbar man för mycket blir livet kort.'
Till visornaTill börjanTästä
(käännös ei ole virallinen, mutta kuitenkin...)

Ja sama suomeksi. Snaps! SnapsilauluihinAlkuun

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

1. Helan

En liten fågel satt en gång
och sjöng i furuskog.
Han hade sjungit dagen lång,
men dock ej sjungit nog.

Vad sjöng den lilla fågeln då?

JO:

Helan går,
sjunghoppfaderallanlallanlej,
helan går,
sjung hoppfaderallanlej.
Och den som inte helan tar,
han ej heller halvan får,
Helan går!
...
sjung hoppfaderallanlej!

HalvanTill början

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

2. Halvan
(mel. Amanda Lundbom)

Helan gick i vänstra foten
bom faderia bom faderalla
Gudskelov så vet jag boten
bom faderi, faderallanlej.
Halvan hjälper saken lätt,
bom faderi faderallanlej,
hugg i
och dra
På brännvin blir man aldrig mätt,
bom faderi faderallanlej.

HelanTersenTill början

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

3. Tersen
(mel. Fjärran han dröjer)

Fjärran han dröjer från törstiga strupar
redan vi tagit två modiga supar
Ack, lilla tersen
ack lilla hjärtevännen
kommer du ej snart?
Jo, jag kommer strax.

HalvanKvartenTill början

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

4. Kvarten
(mel. I Rio de Janeiro)

Tjim tjo faderittan,
fem fingrar
I Finlands djupa skogar
där får man supa gratis
bomfaderi
där får man supa gratis
Där blandar man bark
i både vete och potatis
bomfaderi och faderullanlej

TersenKvintenTill början

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

5. Kvinten
(mel. Vi gå över daggstänkta berg)

Till supen så tager man sill, sill, sill
men också anjovis om man vill, vill, vill
Och om man är oviss, om sillen är anjovis
så tar man bara några supar till, till, till

KvartenRivanTill början

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

6. Rivan

Brännvini bränner och bultar och dunkar
sibboborna huttar och klunkar
tar sig en hela
tar sig en halva
tersen och kvarten och kvinten på.
Tar dem på allvar
liksom ystra kalvar
tar sig en hela
tar sig en halva
tersen och kvarten och kvinten på.

KvintenRafflanTill början

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

7. Rafflan
(mel. Månen vandrar på fästet blå)

Det satt en mås på en klyvarbom
och tom i krävan var kräket.
Och tungan lådde vid skepparns gom
där han satt uti bleket.
"Jag vill ha sill" hördes måsarope
Och skepparn svarte: "Jag vill ha O.P.,
om blott jag får,
om blott jag får."
...
(...det satt en mås på en klyvarbom - träff, sjönk!)

RivanRännanTill början

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

8. Rännan
(mel. Lambeth Walk)

än kan vi skilja på tak och golv
3 x 7,5 är 12
2 x 5 är 7
Hur i helvete räknar du?
Hej
Nubbar man för lite blir livet torrt
Nubbar man för mycket blir livet kort
Gör då som jag:
nubba varenda dag.
Hej.

RafflanSmuttanTill början

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

9. Smuttan
(mel. Imbelupen)

Imbelupet glaset står på bräcklig fot
kalla pilsnerflaskor luta sig därmot.
Men därnere - miserere -
i min mages avgrundsdjup,
sitter djävulen och väntar på en sup.

RännanSmuttans ungeTill början

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

10. Smuttans unge
(mel. Märta)

å hon var lessen och hon var frusen
hon hade istappar uti KLIRR KLIRR
SKåL.

SmuttanFemton dropparTill början

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

11. Femton droppar
(mel. Nu är det jul igen)

Nu är det nu igen
och nu är det nu igen
och efter nu så kommer sedan
Men det var inte sant
nej det var inte sant
för däremellan kommer medan.

Smuttans ungeLilla ManasseTill början

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

12. Lilla Manasse
(mel. Hej tomtegubbar)

Tänk om jag hade lilla nubben
uppå ett snöre i halsen;
Ja, tänk om jag hade lilla nubben
uppå ett snöre i halsen.
Jag drog den upp
Jag drog den ner
Så att den kändes som många fler.
Tänk om jag hade lilla nubben
uppå ett snöre i halsen.

Femton dropparLilla Manasses brorTill början

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

13. Lilla Manasses bror


Krök armen i vinkel.
Här vankas det finkel.
Och finka vankel och vanka finkel
och krök armen i vinkel.
Här vankas det finkel.

Lilla ManasseKreaturens återuppståndelseTill början

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

14. Kreaturens återuppståndelse
(mel. Bä bä vita lamm)

För att människan ska
trivas på vår jord,
bör hon ständigt ha
på sitt smörgåsbord:
En stor, stor sup åt far,
en liten sup åt mor,
och två små droppar
åt lille, lille bror.

Lilla Manasses brorDen bleka dödens dryckTill början

© muistutus.net 2011-2020

Snapsvisorna

15. Den bleka dödens dryck


Solen den går upp och ner
duda, duda
:Jag skall aldrig supa mer.
Hej. Dudadej.:

Stugan den står upp och ner
duda, duda
:Du har gjort ett teckenfel.
Hej. Dudadej.:
Hej.

Kreaturens återuppståndelseOmstartTill början

© muistutus.net 2011-2020